ORGANISATIE

Ingericht ten dienste van de leden en de klanten

EurCons is sinds 1 januari 2008 actief als een Coöperatieve Vereniging met Beperkte Aansprakelijkheid. EurCons kent een Dagelijks Bestuur en een Raad van Advies waarin vertegenwoordigers uit de top van financiële instellingen, dienstverlening, overheid, gezondheidszorg en wetenschappelijk onderwijs zitting hebben.

De coöperatie is een kostenvehikel waarin het risico wordt beperkt tot de backoffice kosten. De aansprakelijkheidsrisico’s van de opdrachten liggen bij de uitvoerende onafhankelijke consultant.

De organisatie ligt in handen van een bestuur, onder leiding van Luc Steenvoorden. Luc wordt ondersteund door Harry Verkleij (penningmeester), Bianca Steentjes (secretaris) en Filip den Eerzamen.

Klantcontacten worden onderhouden door de bij de klant werkzame consultants en onze service line managers:

Internal Audit
Luc Steenvoorden 06-5324 8689
Overheid Filip den Eerzamen 06-3018 1935
Operational Audit
Filip den Eerzamen 06-3018 1935
Financial Audit Harry Verkleij 06-1484 5484
IT Audit Luc Steenvoorden 06-5324 8689

 

De backoffice activiteiten worden verzorgd door:
Tamara Witkamp, tel. 06-23717460.