Leden

Goed opgeleide en ervaren consultants

Enige voorbeelden van bij EurCons aangesloten onafhankelijke consultants vindt u in onderstaande beknopte profielen:

• Voormalig partner van een van de grote accountantskantoren die ook leiding gegeven heeft aan internal audit en inrichtende werkzaamheden op administratief organisatorisch terrein. Deze drs. RA heeft besloten zijn ruime kennis en ervaring als onafhankelijke professional te delen en aan te wenden op project of interim basis en heeft in die hoedanigheid ook als financieel directeur opgetreden.

• Ervaren RA RO afkomstig van een van de grote accountantskantoren en al jaren als onafhankelijk consultant actief in Operational auditing en management control bij verschillende organisaties (profit en non-profit, financiële instellingen). Ook inrichtend op het gebied vanAdministratieve organisatie, managementinformatie en informatiebeveiliging (organisatorisch). Tevens als docent actief en verantwoordelijk voor diverse publicaties

• RA RE, praktische en daadkrachtige professional met veel kennis van en ervaring met governance en de daarmee samenhangende administratieve organisatie/interne controle (AO/IC), waarbij ICT een belangrijke rol speelt. Overheid Financiële wereld, logistiek (international handel en onderwijs.

• Certified Information Systems Auditor (CISA), met meer dan 25 jaar ervaring. ICT ervaring met de laatste 10 jaar in information security and IT-audit. Recent gekwalificeerd als kwaliteitsauditor. Bedreven in het managen van complexe en tijdkritische projecten bij met name de grote financiele instellingen en de overheid.

• Bedrijfskundige die van oorsprong financieel administratief geschoold is en daarna zich ook heeft bekwaamd als operationele auditor. Ervaring als hoofd administratie, controller en auditor, met name in overheidsland.